Persoonlijke hulpmiddelen

U bent hier: Home

Welkom

Welkom op de website van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de internetsite van de Brusselse sociale partners. __________________________________________________________________________

Beste wensen

 

 

 

 

De Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wenst u een uitstekend jaar 2015 !

 

 

 

 

 

 

Volgend Debat van de Raad

De Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest nodigt u uit voor zijn volgende debat op donderdag 22 januari 2015 van 12 tot 14 u. :

« De Barometer van de Sociale Ondernemingen in België :

een aanvullende blik op de economie »

Sybille Mertens is directrice Onderzoek aan het « Centre d’Economie Sociale » en docente aan de « HEC–Ecole de Gestion” van de Universiteit van Luik

Julie Rijpens is directrice van de « Académie des Entrepreneurs Sociaux @HEC-ULg » en onderzoeker aan het « Centre d’Economie Sociale » van de « HEC–Ecole de Gestion” van de Universiteit van Luik

De « Académie des Entrepreneurs Sociaux @HEC-ULg » publiceerde in juni laatstleden haar eerste Barometer van Sociale Ondernemingen in België.

Sybille Mertens en Julie Rijpens zullen op basis van inhoudelijke artikels, een opinieonderzoek en op de statistieken van de sector die betrekking hebben op meer dan 16.500 sociale ondernemingen terugkomen op het begrip 'sociale onderneming’. Zij zullen in dit verband de rol ervan onderstrepen wat betreft de huidige maatschappelijke uitdagingen en de aandacht vestigen op de plaats van de sociale ondernemingen in het Belgisch economisch landschap, en van de Brusselse sociale ondernemingen in het bijzonder.

PLAATS : Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

                Bischoffsheimlaan 26 te 1000 Brussel

Tussen 12 u. en 12.30 u. wordt de deelnemers een lichte lunch aangeboden. Gelieve u hiervoor vóór dinsdag 20 januari 2015 om 12 u. per e-mail aan mlpessemier@ces.irisnet.be in te schrijven

Aarzel niet om deze uitnodiging door te sturen naar personen die belangstelling voor dit thema zouden vertonen.

Tijdschrift van de Raad

tijdschrift

De Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft zopas het vijftiende nummer van zijn Tijdschrift gepubliceerd. U kunt het hier downloaden :

 

 

 

Het 20-jarig bestaan van de Economische en Sociale Raad

De Economische en Sociale Raad vierde op maandag 13 oktober zijn twintigjarig bestaan.

Dit evenement vond plaats in de vergaderzaal van het Brussels parlement, in aanwezigheid van een honderdtal genodigden.

Zij woonden de vertoning bij van de twee « kortfilms » die de Raad heeft gewijd aan de ervaringen van jongeren met het sociaal overleg, jongeren die hierbij « gecoacht » werden door ervaren leden van de Raad.

Dit overleg had betrekking op de mobiliteit aan de horizon van 2040. De jongeren hebben hierover een advies uitgebracht dat door de voorzitster van de jongeren op maandag officieel is overhandigd aan de twee aanwezige ministers.   

Zij hebben vervolgens een conferentie bijgewoond van de heer Jean Faniel, directeur-generaal van het Centrum voor socio-politiek onderzoek en informatie (CRISP) : « De toekomst van het gewestelijk sociaal overleg ».

Tenslotte hebben Minister-voorzitter Rudi Vervoort en minister van Economie en Tewerkstelling, de heer Didier Gosuin, het gehad over het belang dat zij hechten aan het sociaal overleg in Brussel.  

Het evenement werd afgesloten met een receptie.

Iedereen toegang tot studentenarbeid

In het kader van de maatregel 3.1 van de New Deal (« De economische en sociale actoren oproepen zich bewust te worden van de 5 grote uitdagingen waarmee het Gewest te maken krijgt en hen mobiliseren voor de tewerkstelling van de Brusselaars »), hebben de sociale partners beslist om een project op te stellen gericht op het stimuleren van de ondernemingen om te breken met de praktijk van het reserveren van studentenjobs voor kinderen van de werknemers of de directie. Een eerste actie van dit project bestond in het opstellen van een persbericht betreffende de toegang voor alle jongeren tot studentenjobs.

U vindt de inhoud van dit persbericht door op deze link te klikken.

Created and hosted by CIGB