Persoonlijke hulpmiddelen

U bent hier: Home

Welkom

Welkom op de website van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de internetsite van de Brusselse sociale partners. __________________________________________________________________________

'Brussels Airport, een sociaaleconomische motor voor de Gewesten'

De sociale partners uit het Vlaams Gewest (verenigd binnen SERV en RESOC Vlaams-Brabant) en uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (verenigd binnen ESRBHG) hebben het genoegen u uit te nodigen voor een gezamenlijk studiemoment ‘Brussels Airport, een sociaaleconomische motor voor de regio’s’.

Dit studiemoment zal plaatsvinden in Sheraton Brussels Airport Hotel op dinsdag 22 september vanaf 12.00 uur.

De sociale partners gaan samen op zoek naar:

 • een verduidelijking van het sociaaleconomisch belang van Brussels Airport voor de regio’s,
 • een verduidelijking van het belang van Brussels Airport voor de internationale positie en de connectiviteit van de regio’s,
 • voorstellen tot een win-win situatie voor de regio’s.

De sociaaleconomische ontwikkelingen moeten voortdurend worden afgewogen tegen de maatschappelijke gevolgen van een luchthaven in een verstedelijkte omgeving. Een evenwichtige economische return is pas optimaal als ook leefmilieu, arbeidsvoorwaarden, mobiliteit en andere aspecten mee in rekening worden genomen.

Tegen deze achtergrond focussen de organisatoren tijdens het studiemoment op de opportuniteiten die de economische pool Brussels Airport voor de regio’s kan creëren.

 

Programma:

12.00u  Onthaal met broodjeslunch

13.30u  Welkom door RESOC-ondervoorzitter

13.40u  Inleiding

 • Impact van Brussels Airport op economische groei en werkgelegenheid in België (Saskia Vennix, NBB)
 • Versterking van Brussels Airport (Piet Demunter, BAC)
 • Impact van de luchthavens in Europees perspectief (Intervistas)
 • Aandachtpunten betreffende de rol en de werking van Brussels Airport door ESRBHG-voorzitter

14.40u  Visie vanuit de Vlaamse en Brusselse Regering

15.10u  Debat met vertegenwoordigers van ESRBHG, SERV en RESOC met Guy Janssens als moderator

15.55u  Vragen en opmerkingen uit publiek

16.15u  Uitleiding door SERV-voorzitter

16.30u  Netwerkreceptie

 

Inschrijvingen : voor 15 september 2015 via

De deelname aan het studiemoment is gratis. Om organisatorische redenen is voorafgaandelijk inschrijven evenwel verplicht.

 

     

Philippe Van Muylder is de nieuwe Voorzitter van de ESRBHG

Op dinsdag 16 juni heeft de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tijdens zijn Plenaire zitting zijn nieuwe Voorzitter aangeduid. Het betreft de heer Philippe Van Muylder (ABVV Brussel) die de heer Olivier Willocx opvolgt op basis van het geldende beginsel van de alternering.

Als Secretaris-generaal van het ABVV - Brussel, is de heer Philippe Van Muylder sedert 1999 lid van de ESRBHG. Sedert 2004 maakt hij eveneens deel uit van de Raad van bestuur. Hij was reeds Voorzitter van de Raad in 2006. De heer Van Muylder is tevens lid van het Beheerscomité van ACTIRIS en Bruxelles Formation, evenals van andere Brusselse instellingen (Impulse, Citydev...).

Klik hier om de foto’s van dit evenement te ontdekken.

Uiteenzetting en ondertekening van de Strategie 2025

Op 16 juni 2015 hebben de Brusselse sociale partners de « Strategie 2025 » ondertekend. Dit beleidsprogramma op het economisch en sociaal vlak moet de Brusselse economie een nieuwe dynamiek geven, met een toekomstvisie over 10 jaar.

De Strategie is gestructureerd rond twee assen :

 

 • een as met de werkterreinen die op het gewestelijk niveau worden gevoerd ;
 • een as met de werkterreinen die in samenwerking met de deelstaten worden gevoerd.

De « Strategie 2025 » stoelt een deel van haar doelstellingen en engagementen op de gedeelde vaststellingen van de New Deal van 2011, evenals op de evaluatie van diens governance die de Brusselse Regering en sociale partners op gedeelde wijze ten uitvoer hebben gelegd.

Beide assen bevatten samen 18 belangrijke engagementen, die voor de materies met betrekking tot werkgelegenheid, economie, onderzoek, opleiding en onderwijs in werkterreinen zijn opgesplitst. Elk engagement wordt gedragen door een Minister. Het volledige proces wordt door de kabinetten van de Ministers Vervoort en Gosuin bestuurd.

Deze 18 doelstellingen moeten :

 • van Brussel de Belgische en Europese hoofdstad van de ondernemingsgeest en innovatie maken ;
 • de paradox van de Brusselse economie omkeren en de levenskwaliteit van de Brusselaars verbeteren, in de eerste plaats door een grotere deelname aan de arbeidsmarkt.

De Strategie 2025 heeft als opzet de Brusselse economie nieuw leven in te blazen vanuit drie tijdsaspecten : tegen het jaar 2025 om mee te gaan met een ambitieus toekomstbeeld dat verder gaat dan enkel het einde van de legislatuur, op schaal van de legislatuur, en jaarlijks teneinde de prioriteiten vast te stellen en een regelmatige opvolging van de tenuitvoerlegging van de Strategie te verzekeren.

De instelling ervan voor Brussel zal van een aantal voorwaarden tot welslagen afhangen. Deze strategie zal gedurende het volledige proces in samenwerking met de sociale partners van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest doorheen de Buitengewone Sociale top, in het BESOC en in het uitgebreide BESOC worden geïmplementeerd.

Tijdschrift van de Raad

tijdschrift

De Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft zopas het zestiende nummer van zijn Tijdschrift gepubliceerd. U kunt het hier downloaden :

 

 

 

Jaarverslag 2014

 

De Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft zopas zijn Jaarverslag 2014 gepubliceerd.

U kunt het downloaden door op de afbeelding of hier te klikken.

 

 

 

Het 20-jarig bestaan van de Economische en Sociale Raad

De Economische en Sociale Raad vierde op maandag 13 oktober zijn twintigjarig bestaan.

Dit evenement vond plaats in de vergaderzaal van het Brussels parlement, in aanwezigheid van een honderdtal genodigden.

Zij woonden de vertoning bij van de twee « kortfilms » die de Raad heeft gewijd aan de ervaringen van jongeren met het sociaal overleg, jongeren die hierbij « gecoacht » werden door ervaren leden van de Raad.

Dit overleg had betrekking op de mobiliteit aan de horizon van 2040. De jongeren hebben hierover een advies uitgebracht dat door de voorzitster van de jongeren op maandag officieel is overhandigd aan de twee aanwezige ministers.   

Zij hebben vervolgens een conferentie bijgewoond van de heer Jean Faniel, directeur-generaal van het Centrum voor socio-politiek onderzoek en informatie (CRISP) : « De toekomst van het gewestelijk sociaal overleg ».

Tenslotte hebben Minister-voorzitter Rudi Vervoort en minister van Economie en Tewerkstelling, de heer Didier Gosuin, het gehad over het belang dat zij hechten aan het sociaal overleg in Brussel.  

Het evenement werd afgesloten met een receptie.

Iedereen toegang tot studentenarbeid

In het kader van de maatregel 3.1 van de New Deal (« De economische en sociale actoren oproepen zich bewust te worden van de 5 grote uitdagingen waarmee het Gewest te maken krijgt en hen mobiliseren voor de tewerkstelling van de Brusselaars »), hebben de sociale partners beslist om een project op te stellen gericht op het stimuleren van de ondernemingen om te breken met de praktijk van het reserveren van studentenjobs voor kinderen van de werknemers of de directie. Een eerste actie van dit project bestond in het opstellen van een persbericht betreffende de toegang voor alle jongeren tot studentenjobs.

U vindt de inhoud van dit persbericht door op deze link te klikken.

Created and hosted by CIGB