Persoonlijke hulpmiddelen

U bent hier: Home

Welkom

Welkom op de website van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de internetsite van de Brusselse sociale partners. __________________________________________________________________________

Jaarverslag 2015

 

De Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft zopas zijn Jaarverslag 2015 gepubliceerd. 

U kunt het downloaden door op de afbeelding of hier te klikken.

 

 

Debat van de Raad: Panorama van het studentenleven in Brussel: stedelijke praktijken en verhouding met de stad

De Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest nodigt u uit voor zijn 50ste debat, op maandag 30 mei 2016 van 12 tot 15 u. :

Panorama van het studentenleven in Brussel : stedelijke praktijken en verhouding met de stad

Als licentiaat Politieke wetenschappen aan de ULB heeft Frédéric Raynaud vanaf januari 2011 de Afdeling Territoriale Kennis van het Agentschap voor Territoriale ontwikkeling gecoördineerd. In het kader van het ATO heeft hij, in samenwerking met het BSI en de universiteiten en hoge scholen, de enquête (en de publicaties ervan) over het studentenleven gecoördineerd, om zo de territoriale gebruiken en behoeften beter te begrijpen van actoren die aan het stedelijk leven deelnemen.

Als doctor in de Politieke en Sociale wetenschappen werkt Solange Verger sinds 2011 bij het Agentschap voor Territoriale ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in de Afdeling « Territoriale kennis », waar ze met name de verrichting van het onderzoek « Panorama van het studentenleven in Brussel » heeft gecoördineerd.

Als licentiate in de Sociaaleconomische geografie werkt Elisa Donders eveneens bij het Agentschap voor Territoriale ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in de Afdeling « Territoriale kennis », rond verschillende thema’s met betrekking tot de stad. Ze staat Solange Verger bij met de opmaak en de analyse van het onderzoek « Panorama van het studentenleven in Brussel ».

Brussel is de grootste studentenstad van België (90.000 ingeschreven studenten, 25.000 arbeidsplaatsen) en geniet ook een internationale faam. Studenten dragen bij tot de vitaliteit van een stad, de identiteit, dynamiek, creativiteit, sociale en economische ontwikkeling en levendigheid in de buurten. De aanwezigheid van studenten in de stad heeft een impact op verschillende vlakken.

De bedoeling van deze studie is meer inzicht te krijgen in de specifieke behoeften van de studentenbevolking op het vlak van huisvesting, mobiliteit, consumptie of vrijetijdsbesteding. Met die informatie kunnen de gewestelijke autoriteiten via hun bevoegdheden de positie van Brussel als studentenstad verstevigen.

In 2013 heeft het ATO een enquête gehouden om een globale kijk op het studentenleven in Brussel te krijgen.

De studie verliep in twee fases :

- de studenten van de vier Brusselse universiteiten (gedurende het academiejaar 2013-2014).

- de studenten van de hogescholen en kunstscholen (gedurende het academiejaar 2014-2015).

Recentelijk werd een syntheserapport opgemaakt. De besluiten hiervan zullen op maandag 30 mei tijdens de Debatten van de Raad worden uiteengezet.

PLAATS : Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Bischoffsheimlaan 26 in 1000 Brussel

 

Tussen 12 en 12.30 u. wordt de deelnemers een lichte lunch aangeboden. Gelieve u hiervoor tegen uiterlijk woensdag 25 mei 2016 per e-mail aan schaouch@ces.brussels in te schrijvenAarzel niet om deze uitnodiging door te sturen naar personen die belangstelling voor dit thema kunnen tonen.

 

BESOC om de Brusselse economie nieuw leven in te blazen

Op woensdag 20 april 2016 hebben de sociale partners elkaar in het BESOC ontmoet om de maatregelen te bespreken die op het vlak van Economie, Tewerkstelling, Toerisme en Imago van Brussel ten uitvoer moeten worden gelegd, om zo de economische sectoren te helpen die als gevolg van de op 22 maart gepleegde aanslagen in moeilijkheden zijn geraakt.

 

Tijdschrift van de Raad

 

De Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft zopas het negentiende nummer van zijn Tijdschrift gepubliceerd.

Het dossier van deze editie is aan het goederenvervoer gewijd. U kunt het Tijdschrift hier downloaden : April 2016.

 

Initiatiefadvies betreffende de mobiliteit en de vervoerinfrastructuur in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De veiligheidsproblemen in de Brusselse tunnels (en meer bepaald de gedeeltelijke sluiting van een van de tunnels) hebben een niet te verwaarlozen impact op de mobiliteit in ons gewest en - bijgevolg - op de Brusselse economie.

Ingevolge de recente actualiteit met betrekking tot de mobiliteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de sociaaleconomische impact ervan, heeft de Raad beslist om een initiatiefadvies uit te brengen waarin zijn visie over de mobiliteit te Brussel wordt uiteengezet. Deze mobiliteit moet multimodaal, duurzaam, coherent en overlegd zijn, doordacht, gebudgetteerd, en opgevolgd worden.

De Raad dringt erop aan dat de mobiliteit in Brussel het voorwerp zou uitmaken van een constructief overleg (Gewesten, federale overheid en gemeenten) waarbij ook de sociale gesprekspartners worden betrokken in het kader van de Strategie 2025.

Wij nodigen u uit om hier te klikken om het initiatiefadvies te lezen.

Created and hosted by CIGB