Aller au contenu

Navigatie

Overlegplatform voor de Werkgelegenheid

Krachtens de ordonnantie van 26 juni 2003 en het Besluit van 15 april 2004 betreffende het gemengd beheer van de arbeidsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt bij de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een Overlegplatform voor de Werkgelegenheid gecreëerd.

Opdrachten

Overeenkomstig artikel 21 van de ordonnantie van 14 juli 2011, kwijt dit Platform zich met name van de volgende opdrachten :

 • het overleg en de samenwerking organiseren tussen ACTIRIS, de organismen die met ACTIRIS een overeenkomst hebben afgesloten en de erkende privé-tewerkstellingsagentschappen of deze die over een aangifte beschikken die conform de ordonnantie werd geregistreerd ;
 • de samenwerking van deze privé-tewerkstellingsagentschappen bij de tenuitvoerlegging van het gewestelijk werkgelegenheidsbeleid in het kader van overeenkomsten met ACTIRIS bevorderen ;
 • toezien op de toepassing van de ordonnantie van 4 september 2008 betreffende de strijd tegen discriminatie en de gelijke behandeling op het vlak van de tewerkstelling ;
 • de tenuitvoerlegging van de ordonnantie opvolgen ;
 • de Regering alle voorstellen doen met betrekking tot het gemengd beheer van de arbeidsmarkt.

Samenstelling

Het Overlegplatform voor de Werkgelegenheid is samengesteld uit 24 effectieve leden en 22 plaatsvervangende leden, die bij Regeringsbesluit worden aangeduid :

 • één vertegenwoordiger van de Minister die bevoegd is voor Tewerkstelling, die het voorzitterschap ervan waarneemt ;
 • één vertegenwoordiger van een ander Regeringslid van een verschillende taalrol, die het ondervoorzitterschap ervan waarneemt ;
 • twee effectieve leden en twee plaatsvervangende leden die ACTIRIS vertegenwoordigen ;
 • twee effectieve leden en twee plaatsvervangende leden die het Bestuur vertegenwoordigen ;
 • twee effectieve leden en twee plaatsvervangende leden die de privé-tewerkstellingsagentschappen vertegenwoordigen ;
 • twee effectieve leden en twee plaatsvervangende leden die de andere tewerkstellingsoperatoren vertegenwoordigen die met ACTIRIS een overeenkomst hebben  afgesloten ;
 • zeven effectieve leden en zeven plaatsvervangende leden die de representatieve werkgevers- en middenstandsorganisaties vertegenwoordigen die in de ESRBHG zetelen ;
 • zeven effectieve leden en zeven plaatsvervangende leden die de representatieve werknemersorganisaties vertegenwoordigen die in de ESRBHG zetelen.

Tijdens zijn werkzaamheden kan het Platform zich laten bijstaan door deskundigen die alleen met raadgevende stem zetelen.

Leden

Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 juni 2016 heeft de effectieve leden en de plaatsvervangende leden van het Overlegplatform voor de Werkgelegenheid aangesteld :

 

Voorzitter en Ondervoorzitster

Cristina AMBOLDI, Voorzitster

Christel VERHASSELT, Ondervoorzitster

 

Vertegenwoordigers van ACTIRIS

Effectieve leden Plaatsvervangende leden
Gregor CHAPELLE Aurélie MAHOUX 
Caroline MANCEL        Cathy VAN REMOORTERE        

 

Vertegenwoordigers van het Bestuur Economie en Werkgelegenheid van GOB

Effectieve leden Plaatsvervangende leden
Annick STEENS          Geneviève MEUNIEZ
Olivier MEERT Stefaan DE ROUCK                      

 

Vertegenwoordigers van de privé-tewerkstellingsagentschappen

Effectieve leden Plaatsvervangende leden
Arnaud LE GRELLE             Eric GALAND
  Ann CATTELAIN

 

Vertegenwoordigers van de andere tewerkstellingsoperatoren, onder een overeenkomst vallend met ACTIRIS

Effectieve leden Plaatsvervangende leden
Tatiana VIAL GRÖSSER          Patrick STELANDRE                     
Luc PILOY Michèle HUBIN                               

 

Vertegenwoordigers van de representatieve organisaties van werkgevers en middenstand die in de ESRBHG zetelen

Effectieve leden Plaatsvervangende leden
Jan DE BRABANTER               Cécile HUYLEBROECK
Olivier WILLOCX Vincent DELANNOY       
Laurent SCHILTZ Jean-Christophe VANDERHAEGEN
Pierre DEVLEESHOUWER Maarten GERARD
Pierre VAN SCHENDEL Christophe WAMBERSIE
David PISCICELLI Michel DEVRIESE
Anton VAN ASSCHE Julien MEGANCK                             

 

Vertegenwoordigers van de representatieve organisaties van werknemers die in de ESRBHG zetelen

Effectieve leden  Plaatsvervangende leden
Samuel DROOLANS               Estelle CEULEMANS                             
Eric BUYSSENS Samantha SMITH
Vroni LEMEIRE Youssef BEN ABDELJELIL
Sara STEIMES Nancy TAS
Paul PALSTERMAN Rachida KAAOISS
Lazaros GOULIOS Rudy DE COSTER
Adrien ELLEBOUDT Philippe VANDENABEELE

 

Overlegplatform voor de Werkgelegenheid

werkgelegenheid

 

 

Krachtens de ordonnantie van 14 juli 2011 betreffende het gemengd beheer van de arbeidsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 juli 2012, die op 1 oktober 2012 van in werking zijn getreden, wordt bij de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een Overlegplatform voor de Werkgelegenheid geïnstalleerd.