Aller au contenu

Navigatie

Opdrachten

Overeenkomstig artikel 21 van de ordonnantie van 14 juli 2011, kwijt dit Platform zich met name van de volgende opdrachten :

  • het overleg en de samenwerking organiseren tussen ACTIRIS, de organismen die met ACTIRIS een overeenkomst hebben afgesloten en de erkende privé-tewerkstellingsagentschappen of deze die over een aangifte beschikken die conform de ordonnantie werd geregistreerd ;
  • de samenwerking van deze privé-tewerkstellingsagentschappen bij de tenuitvoerlegging van het gewestelijk werkgelegenheidsbeleid in het kader van overeenkomsten met ACTIRIS bevorderen ;
  • toezien op de toepassing van de ordonnantie van 4 september 2008 betreffende de strijd tegen discriminatie en de gelijke behandeling op het vlak van de tewerkstelling ;
  • de tenuitvoerlegging van de ordonnantie opvolgen ;
  • de Regering alle voorstellen doen met betrekking tot het gemengd beheer van de arbeidsmarkt.