Navigatie

U bent hier: Home / Overleg / Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest / Instanties / Adviescommissie inzake arbeidsbemiddeling

Adviescommissie inzake arbeidsbemiddeling

      Regelgeving

  • Ordonnantie van 14 juli 2011 betreffende het gemengd beheer van de arbeidsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  • Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 juli 2012 houdende uitvoering van de ordonnantie van 14 juli 2011 betreffende het gemengd beheer van de arbeidsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 

      Opdrachten

  • Adviezen formuleren in het kader van de procedure tot aanvraag van een erkenning als uitzendbureau
  • Adviezen formuleren in het kader van de procedures tot samenvoeging, omvorming of opsplitsing van erkende uitzendbureaus
  • Adviezen formuleren in het kader van de procedures tot opschorting of intrekking van de erkenning als uitzendbureau

 

De adviezen die de Adviescommissie inzake arbeidsbemiddeling formuleert, moeten in rechte en in feite met redenen zijn omkleed. Ze worden namens de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ter hand gesteld aan het Bestuur (BEW), dat alle elementen samenbrengt in één volledig dossier. De Regering neemt de eindbeslissing.

 

      Samenstelling

Voorzitter : Ischa LAMBRECHTS

Secretariaat van de ESRBHG : Charlie VERTHÉ

De ESRBHG is gemachtigd om, in zijn midden, een Adviescommissie inzake arbeidsbemiddeling op te richten. Deze bestaat uit :

  • vertegenwoordigers van de representatieve werkgeversorganisatie
  • vertegenwoordigers van de representatieve middenstandsorganisaties
  • vertegenwoordigers van de representatieve organisatie van werkgevers van de social-profitsector
  • vertegenwoordigers van de representatieve werknemersorganisaties
  • vertegenwoordigers van het Bestuur (BEW)

 

Leden :

Voor de representatieve organisaties van werkgevers, middenstand en de social-profitsector

Leden             Deskundigen

 

 

Voor BECI-VOB

Jan DE BRABANTER     Eric GALAND
Cécile HUYLEBROECK  Herwig MUYLDERMANS
Arnaud LE GRELLE  
Laurent SCHILTZ   

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor de Kamer van de Middenstand

Sophie HEUSKIN          Michel DEVRIESE
Ischa LAMBRECHTS Philippe RUELENS
Anton VAN ASSCHE Christophe WAMBERSIE

 

 

 

 

 

 

Voor de BCSPO

Pierre DEVLEESHOUWER Bruno GERARD               

 

 

 

 

Voor de representatieve werknemersorganisaties

Leden             Deskundigen

 

 

Voor het ABVV

Samuel DROOLANS         Dominique FERVAILLE
  Laurent GUERRITI-GERBI

 

 

 

 

Voor het ACV

Paul PALSTERMAN André LEURS        
Sara STEIMES  

 

 

 

 

Voor de ACLVB

Adrien ELLEBOUDT           Xavier MULS                   
Philippe VANDENABEELE  

 

 

 

 

 

Bestuur

Makesi BIKUKI

Olivier MEERT
Annick STEENS