Navigatie

U bent hier: Home / Overleg / Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest / Instanties / Strategische commissie van hub.brussels

Strategische commissie van hub.brussels

      Reglementering

  • Ordonnantie van 8 mei 2017 houdende de oprichting van het Brussels Agentschap voor de Ondersteuning van het Bedrijfsleven (BAOB, doorgaans hub.brussels genaamd)

 

      Opdrachten

  • De Raad van bestuur van hub.brussels bijstaan wat betreft de perspectieven en het beleid dat desgevallend moet worden gevoerd, en verzekeren dat de door het Agentschap aangeboden diensten tegemoet komen aan de bezorgdheden van de begunstigden, te weten, de handelszaken en Brusselse ondernemingen, evenals de buitenlandse ondernemingen die zich te Brussel zouden kunnen vestigen.  
  • Strategische adviezen uitbrengen, met name op het ogenblik van de opstelling van de actieplannen van het Agentschap en vooraleer deze aan de Raad van bestuur worden voorgelegd, en eveneens op het ogenblik van de opvolging van de doelstellingen van hub.brussels (op het ogenblik van de opstelling van de oriëntatiebrief of van het activiteitenrapport).

 

      Samenstelling

Medevoorzitterschap : Philippe VAN MUYLDER en Olivier WILLOCX

Secretariaat van de ESRBHG : Julie MILLAN, in nauwe samenwerking met de diensten van het BAOB

  • 6 leden die de representatieve werkgeversorganisaties vertegenwoordigen die in de ESRBHG zetelen
  • 6 leden die de representatieve werknemersorganisaties vertegenwoordigen die in de ESRBHG zetelen
  • 1 vertegenwoordiger van de Minister-Voorzitter
  • 1 vertegenwoordiger van de Minister van Economie
  • 1 vertegenwoordiger van de Minister van Buitenlandse Handel

 

Leden :

Voor de representatieve organisaties van werkgevers, middenstand en de social-profitsector

Olivier WILLOCX (BECI-VOB)

Laurent SCHILTZ (BECI-VOB)

Joëlle EVENEPOEL (CCM – BECI-CCIB)

Sophie HEUSKIN (CCM - UCM)

Jos VANNESTE (CCM - FVB)

Bruno GERARD (BCSPO)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor de representatieve werknemersorganisaties

Christian BOUCHAT (ABVV)

Philippe VAN MUYLDER (ABVV)

Benoît DASSY (ACV)

Kristel VANDAMME (ACV)

Adrien ELLEBOUDT (ACLVB)

Yael HUYSE (ACLVB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor de Minister-president

Julien JOST

 

 

 

Voor de Minister van Economie

Valentin GRAAS

 

   

 

Voor de Staatssecretaris van Buitenlandse Handel 

Isabelle LAVERGE